۱۳۹۷/۰۲/۰۱
تقدیرنامه لوح تقدیر لوح سپاس تقدیر و تشکر

متن تقدیرنامه،لوح تقدیر،تقدیر و تشکر

متن تقدیرنامه ، تقدیر و تشکر از استاد ، تقدیر نامه اداری، متن تقدیرنامه بازنشستگی، […]
۱۳۹۷/۰۱/۱۵
متن تقدیر مدیر از معلم

متن تقدیر مدیر از معلم

متن تقدیر مدیر از معلم  * متن تقدیر مدیر از معلم * باسمه تعالی تقدیرنامه […]
۱۳۹۷/۰۱/۱۴
تبریک روز معلم

تبریک روز معلم

تبریک روز معلم تبریک روز معلم – ۱۲ اردیبهشت ماه مصادف است با بزرگداشت شهید […]
۱۳۹۷/۰۱/۱۴
تقدیرنامه ورزش فوتسال 1

تقدیرنامه ورزشی فوتسال

تقدیرنامه ورزشی فوتسال  * تقدیرنامه ورزشی فوتسال * بنام خدا تقدیرنامه جناب آقای  سینا نادری […]
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تقدیرنامه ورزشی فوتبال

تقدیرنامه ورزشی فوتبال

تقدیرنامه ورزشی فوتبال تقدیرنامه ورزشی فوتبال   بنام خدا تقدیرنامه جناب آقای  مصطفی محمدی   […]
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
بنر-هفته-پژوهش

متن تقدیر نامه پژوهشگر برتر

متن تقدیر نامه پژوهشگر برتر باسمه تعالی همتی کن این جهان را باز ساز                   با […]
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
متن-تقدیر-و-تشکر-از-همکار

متن تقدیر و تشکر از همکار و کارمندان

متن تقدیر و تشکر از همکار ،کارکنان و کارمندان در این مطلب مجمو عه ای […]
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
نحوه نگارش متن لوح تقدیر ، تقدیرنامه و لوح سپاس

نحوه نگارش متن تقدیر نامه

نحوه نگارش متنتقدیر نامه،متن لوح تقدیر و لوح سپاس تقدیر نامه ، نوع خاصی از نامه نگاری […]
۱۳۹۶/۰۸/۱۹
متن-تبریک-سال-نو-1

متن تبریک سال نو به کارکنان

متن تبریک سال نو به کارکنان به نام خدای زیبایی ها یا مقلب القلوب والابصار […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۵

متن تقدیرنامه درسی-متن تقدیر از دانش آموز

متن تقدیرنامه درسی – متن تقدیر از دانش آموز *** متن تقدیرنامه درسی – متن […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

متن تقدیرنامه روز معلم

متن تقدیرنامه روز معلم – متن سپاس از معلم  ** متن تقدیرنامه روز معلم – […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۱
نامه تقدیر و تشکر از همکاری

متن تقدیرنامه اداری

متن تقدیرنامه اداری – متن لوح تقدیر اداری متن تقدیرنامه اداری بنام خدا  تقدیرنامه کنفرانس […]